Mga Pangkalahatang Gabay sa Kalusugan para sa Covid-19 — Tagalog

Play

Ang mga Opisyal ng Local Emergency Services, ang CDC, at ang Alaska Department of Health and Social Services ay hinihimok kayo na sundin ang mga patnubay na ito patungkol sa inyong kalusugan sa panahon ng Emergency COVID-19.

Kung kayo ay may sakit, manatili lamang sa inyong mga tahanan, tawagan ang inyong doktor at sundin ang kanilang mga tagubilin o payo. Kung wala kayong isang regular na doktor, maaari kayong makipag-ugnayan sa Mill Bay Health Center sa numerong 486-7300 o sa Kodiak Community Health Center sa numerong 481-5000.

Para sa mga bagong anunsyo at impormasyon, maaari itong tignan sa Facebook page ng Kodiak Emergency Operation Center.

Maraming salamat po!

Check Also

The Long Haul – Wednesday, April 20, 2022

Hosts Mike Wall and Lynn Walker talk with guests Mike Murray of Safeway and Dan …

%d bloggers like this: