COVID-19 – Tagalog Pagsasalin

COVID-19 ALERTO SA KALUSUGAN

**COVID-19 ALERTO SA KALUSUGAN** Inilabas noong Abril Tres, 2020 Ni: Komisyonado Adam Crum, Kagawarang Pangkalusugan at Panlipunan ng Alaska Dr. Anne Zink, OPisyal ng Punong Medikal, Estado ng Alaska Alerto sa Kalusugan 010 – Mga Rekomendasyon Tungkol sa Paggamit ng mga Telang Pangtakip sa Mukha Ang ebidensya nang pang-agham na magagamit hanggang ngayon ay nagpapahiwatig na ang asymptomatic at presymptomatic …

Read More »

PANGKALUSUGANG UTOS 011- Pagkakalayo-layo o Distansiya sa isat-isa

Gobernador Michael J. Dunleavy ESTADO NG ALASKA ** COVID-19 UTOS SA KALUSUGAN ** Inilabas: Marso 27, 2020 Ni:   Gobernador Mike Dunleavy Komisyoner Adam Crum,  Ang Kagawaran ng Kalusugan at Panlipunan ng Alaska Doktora Anne Zink, Punong Opisyal ng Medikal, Estado nang Alaska.   Upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na Koronavirus 2019 (COVID-2019), and Estado nang Alaska ay naglabas ng …

Read More »

**COVID-19 Health Mandate** Pangkalusugang Madato 10.1 – Ang Paglalakbay Internasyonal (Labas ng Bansa) at Interstate (Loob ng Alaska)

** COVID-19 PANGKALUSUGANG MANDATO ** Inilabas: Marso 23, 2020 Ni: Gobernador Mike Dunleavy Commissioner Adam Crum, Kagawaran ng Kalusugan at Panlipunan ng Alaska Doktora Anne Zink, Pinakamataas na Opisyal ng Pagamutang Estado nang Alaska Upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na koronavirus 2019 (COVID-19), ang Estado nang Alaska ay naglabas ng ikasampung mandato o kautusan sa kalusugan base o batay …

Read More »

ESC COVID-19 Update – Numero 3 — Tagalog Pagsasalin

** INILABAS NA BALITA ** Organisasyong  Serbisyong Pang-Emerhensya nang Kodiak  Para sa pang-agarang paglalathala – Marso 24, 2020 ESC COVID-19 Update – Numero 3 Kodiak, Alaska-ngayong Marso 24, 2020, wala pang kompirmadong kaso nang COVID-19 dito sa Kodiak. Nong Lunes, Marso 23, 2020, ang Konseho nang Serbisyong Pang-Emerhensya ay naglabas ng isang proklamasyon na “hunker down” na epektibo sa ika …

Read More »

Mga Pangkalahatang Gabay sa Kalusugan para sa Covid-19 — Tagalog

Ang mga Opisyal ng Local Emergency Services, ang CDC, at ang Alaska Department of Health and Social Services ay hinihimok kayo na sundin ang mga patnubay na ito patungkol sa inyong kalusugan sa panahon ng Emergency COVID-19. Kung kayo ay may sakit, manatili lamang sa inyong mga tahanan, tawagan ang inyong doktor at sundin ang kanilang mga tagubilin o payo. …

Read More »